Hvad er solceller?
Solceller er halvledere, der omsætter sollys til elektricitet. Bare det er lys til stede producerer solceller strøm, men ydelsen er bedst ved fuldt solindfald. Solceller samles i serieforbindelser i solpaneler, og et typisk solcellepanel på 200 watt måler 158×80 cm og vejer 15 kg.

Et solcelleanlæg består af et antal solcellepaneler, et monteringsbeslag og en inverter. Solcellerne producerer jævnstrøm, og inverteren eller vekselretteren som den også kaldes omdanner solcellernes jævnstrøm til vekselstrøm.

Er mit hus velegnet til solceller?
Det vigtigste er tagets orientering og hældning – se tabellen her.
Taget skal helst være sydlig orienteret og have en hældning mellem 15 og 60 grader. Den bedste tagflade er direkte syd og 40 graders hældning.
Solcelleanlæg kan alternativt placeres på stativer på jorden.

Hvor længe holder et solcelleanlæg?
Levetiden på solcellerne er meget lang. Solcellerne holder i princippet uendelig, men ydelsen falder med ca. 0,5% årligt, hvilket også er grunden til at de fleste producenter giver 25 års garanti for mindst 80% ydelse.

Inverteren har en levetid på mellem 10 og 20 år afhængig af fabrikat og kvalitet.
Til Fronius inverteren, som er vores foretrukne, tilbydes udvidet garanti på 20 år.

Er solceller en god investering?
Investering i et solcelleanlæg er en rigtig god investering.
Prisen på et solcelleanlæg er det sidste års tid faldet, som følge af den store efterspørgsel.
Når du laver din egen strøm, sparer du både moms og afgifter, og så kan du oven i købet skattemæssigt afskrive prisen på solcelleanlægget.
Disse faktorer har gjort, at det er tidens absolut bedste investering.
Vi har fået revisions‐ og rådgivningsfirmaet Deloitte til at lave en redegørelse over økonomien i et solcelleanlæg.
Denne rapport viser bl.a. at der over en 20 årig periode hvert år er et nettooverskud 10.000 kr. Se rapporten her.

Hvor stort et anlæg skal jeg købe?
Du skal vælge det anlæg, der kan producere den mængde el, som svarer til husstandens forbrug. Det kan ikke betale sig at overdimensionere anlægget, da afregningsprisen kun er 60 øre pr. kw/h for den strøm du har i overskud og sælger.

page1image19072
page1image19344

Hvad er netto‐målerordningen?
Er navnet på den lov som folketinget vedtog i juni 2010. Loven giver private mulighed for at producere egen strøm. Størrelsen af private solcelleanlæg er dog begrænset til max 6 kw.

Denne begrænsning gør at private ikke kan producere end ca. 7.000 kw/t årligt – men det rækker også til de flestes forbrug.

En almindelig familie bruger mellem 4000 og 6000 kw/t årligt.
Hvis man producerer mere strøm, end man forbruger får man 60 øre pr. kw/t for den mængde strøm man har i overskud og sælger.
Man får i praksis udskiftet sin måler, med en type der kan løbe baglæns. Når der så produceres mere strøm end der forbruges, løber måleren baglæns. Derved ”spares op” til perioder hvor man forbruger mere strøm, end man producerer.
En gang om året bliver måleren aflæst. Hvis der er brugt mere strøm, end der er produceret betaler man, og hvis der er produceret mere strøm end der er forbrugt, får man penge tilbage. Loven giver også mulighed for at foretage en skattemæssig afskrivning af den fulde investering med 25 % årligt.
Institutioner, skoler, børnehaver, kommunale bygninger m.v. må også bruge nettomålerordningen, og her gælder reglen at der må installeres et 6kw/t anlæg pr. 100 m2 areal. Private virksomheder kan ikke gøre brug af nettomålerordningen.
De skattemæssige muligheder kan ses her.

Bliver mit hus mere værd?
Hvis huset har solceller på taget og derved producerer sin egen strøm, vil huset i en salgssituation være markant mere værd. Da prisen på strøm forventes at stige med ca. 5 % årligt, vil et solcelleanlæg øge prisen på huset i takt med at strømmen stiger.

Hvordan sammenligner man tilbud?

Når man skal sammenligne tilbud, gør man klogt i at have fokus på: ‐ Inverteren
‐ Solcellerne
‐ Monteringsbeslaget

‐ Vejledning, Service og garanti
‐ Leveringstider og betalingsbetingelser

Solcellerne

Der er forskel på solceller, både hvad angår ydelse, kvalitet og garanti.
Nogle paneler yder mindre end de er opgivet til, imens andre yder mere end de er opgivet til.

page2image18600
page2image18872

Solcellepaneler bør på databladet være angivet med en tolerance, og den er ofte 3 % (plus til minus 3 %). Det vil sige at ydelsen kan afvige med 3 % både mere og mindre.
Når et panel er angivet med denne tolerance, kan du som udgangspunkt regne med, at ydelsen er 3 % mindre end angivet.

Et godt kvalitetspanel bør derfor være angivet med såkaldt positiv tolerance. Hvis et panel f.eks. har en positiv tolerance på 3 %, er ydelsen 0‐3 % højere end angivet.
Forskellen på et 6 kilowatts anlæg med positiv tolerance på 3 % og et med en tolerance på 3 % bliver derfor helt op til 360 watt.

Inverteren

Inverteren er også en faktor som har stor betydning for anlæggets kvalitet og ydelse.
Invertere er opgivet med en virkningsgrad som f.eks. kan være 97 %. Det betyder at op til 97 % af den jævnstrøm som kommer ind i inverteren også kommer ud på elnettet som vekselstrøm. En virkningsgrad på 100 % kan ikke opnås, da der altid vil være et lille tab. Inverterens virkningsgrad svinger ved forskellige spændinger, og den virkningsgrad der er opgivet på inverteren er bestemt under optimale forhold, hvor inverteren har modtaget nøjagtigt den spænding den arbejder bedst med. Disse forhold eksisterer kun sjældent i virkeligheden, hvorfor en inverter i realiteten har en dårligere virkningsgrad, end den er opgivet til.
Det gælder dog ikke for invertere med indbyggede transformere. De er generelt de mest effektive på markedet, da de automatisk hele tiden transformere spændingen op til det punkt, hvor deres virkningsgrad er størst. Det er specielt en fordel når solindfaldet er som her i landet, hvor det svinger meget.
Nogle leverandører bruger 2 invertere og nogle leverandører bruger en inverter til et solcelleanlæg. Generelt er det bedst med en stor inverter frem for 2 mindre. Fordelen er, at en stor inverter bedre kan udnytte den til enhver til leverede strøm fra solcellepanelerne, og så vil levetiden på denne inverter også være længere, da den ikke er så belastet som 2 mindre invertere vil være.

Monteringsbeslaget

Monteringsbeslaget er også af forskellig kvalitet, både hvad angår styrke, udseende, finish, holdbarhed og brugervenlighed.
Der findes ikke en generel standard for hvordan man kan bedømme kvaliteten af monteringsbeslag. Det bedste er at tage et grundigt kig på monteringsbeslaget, da man forholdsvis let kan se forskel på et kvalitetsbeslag og et billigere beslag.

Vejledning, service og garanti

Når der investeres i et solcelleanlæg er det for de fleste en stor beslutning, som man skal have gavn af i mange år frem i tiden.
Det er her vigtigt, at man fra leverandøren kan få en god og grundig vejledning i alle forhold, både angående produktet og de skattemæssige forhold. Et besøg af en repræsentant for firmaet burde

også være en naturlig del af forløbet, hvor man kigger på forholdene netop hos dig. Ud fra dine ønsker og behov laves der så et endelig tilbud specielt tilpasset dig.
Service er også en vigtig brik i forløbet. Service omfatter leverandørens evne til at råde og vejlede dig gennem hele forløbet, ligesom det også er en vigtig faktor ved evt. reklamationer eller hvis der efterfølgende opstår fejl ved anlægget.

Generelt udbyder netbutikker og varehuse ikke denne service. Her er det kun prisen der er i fokus, imens service og kvalitet kommer i anden række. Disse leverandører er generelt kendetegnet ved at have en meget flot hjemmeside, hvor markedsføring er af en højere kvalitet end deres produkt.

Garantien skal også sammenlignes. Her er det også af betydning hvilken gyldighed den stillede garanti har. På panelerne bør der være tegnet en forsikring, der dækker garantien såfremt leverandøren eller producenten ikke eksisterer, når/hvis der bliver brug for det om måske 20 år. Det er i hele denne proces også vigtigt med tilliden til leverandøren. Det er altid godt, at spørge ind til hvor længe firmaet har arbejdet med alternativ energi/solceller – det giver et fingerprej om firmaets troværdighed og stabilitet.

Leveringstider og betalingsbetingelser

Der er stor forskel på hvor hurtigt forskellige firmaer kan levere anlæg. Når man har besluttet sig for et solcelleanlæg, vil man som udgangspunkt gerne have sit anlæg leveret hurtigst muligt. Det er normalt at der indbetales et depositum ved ordreafgivelsen, og så forfalder restbeløbet når anlægget er leveret/installeret. En leveringstid på 2 – 3 uger er acceptabelt.

Gavner det miljøet?

Et anlæg på 1 kw sparer hvert år klimaet for 460 kg CO2. Et 6 kilowatts anlæg sparer derfor årligt klimaet for ca. 2,8 ton CO2. Det svarer til 16.000 kørte kilometer i en gennemsnitlig dansk benzinbil.

Er der vedligeholdelse på et solcelleanlæg?

Hvis solcellerne er placeret i en hældning på 20 grader eller derover er de normalt selvrensende, forstået på den måde at regn vil holde dem rene og fri for nedfaldne blade m.v.
Der er ikke nogen årlig vedligeholdelse eller lignende, hverken for panelerne eller inverteren.

Er et solcelleanlæg meget følsom for skygge?

Generelt gælder det at jo mindre skygge jo bedre. Dog er skygge ikke et problem i samme grad som tidligere. Det skyldes, at solceller i dag har indbyggede bypass dioder, som sikrer, at det kun er den lille del af panelet der overskygges der påvirkes. Vandrende skygge som f.eks. fra en flagstang der får skygge til at bevæge sig over anlægget i løbet af dagen, vil derfor som udgangspunkt have minimal betydning. Solcelleanlæg er derudover forbundet i serier som også sikrer, at det ikke er hele anlæggets ydelse der påvirkes af denne ”vandrende” skygge.

Hvis det drejer sig om høje træer som permanent skygger for panelet, bør disse træer beskæres.

Hvis der er permanent skygge fra nabohuse, bør man undlade at installerer solceller på taget.

Skal man have byggetilladelse for at installerer et solcelleanlæg?

Hvis solcellerne monteres direkte på taget kræves der ikke byggetilladelse.
Såfremt solcellerne monteres på stativ på jorden eller et fladt tag kræver det en byggetilladelse fra kommunen.
Der kan også være lokale forhold i lokalplanen eller andre lokale fredningsbestemmelser som begrænser mulighederne.
Vi anbefaler, at du undersøger, om der er sådanne restriktioner, der hvor du bor.

Skal anlægget forsikres?

Der skal ikke tegnes en særskilt forsikring, men man skal underrette sit forsikringsselskab om, at man har installeret et solcelleanlæg, så er den omfattet af husforsikringen.

Hvad er forskellen på parallel forbundne ‐ og serie forbundne anlæg?

Ved parallelforbundne anlæg er hver solcelle udstyret med en elektronikboks og direkte forbundet med inverteren.
Ved serieforbundne anlæg er solcellerne forbundet i serier, og hver serie er forbundet med inverteren. Der er typisk 2 – 4 serier i et serieforbundet anlæg.

Parallelforbundne anlæg blev introduceret for år tilbage, da det dengang var den eneste måde at undgå at hele solcelleanlæggets ydelse blev påvirket af ”vandrende” skygger.
Da moderne solceller i dag har indbyggede bypass dioder, er solcelleanlæg ikke på samme måde følsomme overfor denne skyggepåvirkning.

Der bliver som udgangspunkt i dag primært solgt serieforbundne anlæg, da der ikke er nogen gevinst forbundet med at parallelforbinde solceller, såfremt solcellerne indeholder bypass dioder, hvilket de fleste gør. Den mere komplicerede elektronik i parallelforbundne anlæg også giver mere vedligeholdelse, og større risiko for fejl og forstyrrelser i anlægget, ligesom parallelforbundne anlæg også er dyrere i anskaffelse pga. den øgede elektroniske styring.
Der er som udgangspunkt ingen forskel i ydelsen på serie‐ og parallel forbundne anlæg.
Der er kun ganske få leverandører tilbage af parallelforbundne solcelleanlæg.

SolarMagic Aps. Faurskovvej 18, 8370 hadsten, tlf. 38181200, Web: www.solarmagic.somenleg.dk mail:kontakt@solarmagic.somenleg.dk

page5image17048