Huawei inverter og batteribank

Huawei

Huawei inverter

Huawei – er den mest fleksible og fremtidssikrede inverter og deres batterisystem er modulopbygget så du kan udvide det efter dit behov hvis det ændres.

Huawei invertere op til 10 kW er alle hybridinvertere som er forberedt til batteribank. Man kan starte med en inverter uden batteribank, og så senere tilkøbe en batteribank. Batteribanksystemet er endvidere modulopbygget, så man kan udvide kapaciteten hvis der bliver behov for det.

Det betyder at du ikke fra starten er låst til den løsning du vælger, men har mulighed for at udbygge dit anlæg hvis der opstår en ændret situation som feks hvis du får en elbil eller får installeret en varmepumpe i dit hus.

Hvorfor installere en batteribank ?

Et solcelleanlæg uden batteribank producerer mest strøm midt på dagen, hvor man som oftest ikke har brug for alt det strøm som anlægget yder. Det er derfor en god ide at kunne lagre denne strøm til senere på dagen hvor der er behov for det. Med en batteribank vil du kunne udbytte dit solcelleanlæg værentligt bedre. Med en batteribank vil du kunne udnytte op til 70 % af alt det strøm som dit anlæg producerer. Resten af strømmen leverer du til nettet og bliver i dag afregnet til spotprisen.

Du kan se datablade for batteribank her

I forhold til lagring af strøm er det også en mulighed at du kan installerer en buffertank i dit centralvarmesystem, og via en elpatron i beholderen gemme det strøm du ikke har mulighed for at bruge andre steder i dit hus.
Den bedste udnyttelse af et solcelleanlæg får du hvis du selv kan bruge strømmen i stedet for at lægge den ud på nettet.

Du kan se datablade for Huawei invertere her:

2 kW

3 – 10 kW

12 – 20 kW