Kolonihaveforeningen “Norringholm” har installeret SolarMagic i både fælleshus og mange af havehusene.

H.F. Norringholm er glade for luftsolfanger systemet SolarMagic til affugtning af fælleshuset


Kolonihavehus i Århus, der har erfaring med SolarMagic.

Erik og Anette Jørgensen, har gennem 26 år haft et kolonihavehus i haveforeningen “Norringholm” i Viby ved Århus. Erik fungerer som “altmuligmand” i haveforeningen, og Anette er medlem af bestyrelsen i foreningen. Hele sommeren har de fast adresse i haveforeningen. Ved et tilfælde fik de kendskab til firmaet SolarTronic, der bla. producerer ventilationsanlæg, der udnytter luftsolvarme på en helt ny måde. I stedet for at montere dyre solfangere på taget, udnytter dette system, kaldet “SolarMagic”, husets eksisterende konstruktion, som i princippet er en stor solfanger.   Når solens stråler rammer huset, bliver strålernes energi omdannet til varme. Uanset om strålerne rammer en væg eller en tagflade, er der varme at hente.

Når luften varmes op bliver den tør, og det er denne varme og tørre luft der er brug for i et uopvarmet kolonihavehus. På en enkel men effektiv måde blæses denne varme og tørre luft ind i huset, hvorved den kendte  “sommerhuslugt” forsvinder som dug for solen.

Anlægget kan monteres både på tag og på væg, afhængig af hvor der er mest varme at hente. Erik monterede et SolarMagic anlæg i sit kolonihavehus, og blev så begejstret for virkningen, at han fortalte om det til andre i foreningen. Snakken gik og hurtigt blev der installeret flere anlæg rundt om i foreningen. I løbet af efteråret er der installeret ca. 20 anlæg i foreningen. Foreningens fælleshus på over 200 m2 fik også installeret et par anlæg.

Anette Jørgensen fortæller at hun har konstateret at der hen over efteråret har været et væsentligt bedre indeklima både i deres eget kolonihavehus og i fælleshuset.

Erik har snakket med mange af de andre, der har fået installeret anlæggene, og tilbagemeldingerne er stort set enslydende, nemlig at der er blevet et meget bedre indeklima i husene. Erik er overbevist om at mange andre vil følge trop, da investeringen på under 2.000,- er i en størrelsesorden hvor de fleste kan være med.Hvis der er spørgsmål til anlægget eller installationen står Erik gerne til rådighed på tlf. 20236979

 

Jacob Van Den Pol, Liljevej 560, 8260 Viby J  tlf. 86770854
fik i 2008 installeret et SolarMagic anlægmodel M40 i deres kolonihavehus i Århus. Jacob fortæller, at de har haft huset i flere år, og altid haft problemer med, at huset i vinterhalvåret blev fugtigt og indelukket. Når de kom til huset om foråret, var der tydelige tegn på for dårlig indeluft, hvilket gav sig udslag i en dårlig luft i huset, ligesom der også sås mug aflejringer forskellige steder i huset. Dette selv om de altid havde haft fugtposer hængende i huset vinteren over.

De besluttede i 2008, at installerer et affugtningsanlæg i huset, og kontaktede firmaet SolarTronic, der installerede en SolarMagic anlæg model M40 i huset. Anlægget blev installeret på et sydvendt bølge eternit tag.

I vinteren 2008 – 2009 undlod de af hænge fugtposer op i huset, og var spændt på at se om SolarMagic anlægget havde nogen effekt. Da de i foråret 2009 kom i huset, kunne de tydeligt mærke en positiv effekt af anlægget. Der var en god luft i huset, som ikke længere var fugtigt, og der var ikke spor af hverken mug eller andre fugtgener i huset.
Huset virkede også varmere end det plejede at gøre.

 


 

Kolonihavehus med glade mennesker der har fået affugtet deres kolonihavehus med luftsolfangersystemet SolarMagic

To glade mennesker

Fritidshus i H.F. Charlottehøj har fået installeret et SolarMagic anlæg model M70 i hus på 40 m2 og med tagpaptag.

 

Albert og Susanne fik i foråret 2009 installeret et SolarMagic anlæg model M 70 i deres kolonihavehus på 40 m2 i haveforeningen Charlottehøj i Århus. Anlægget blev monteret på et sydvendt tagpap tag.

Albert og Susanne syntes, at det er et genialt system, og de er begge positivt overraskede over hvor meget tør og varm luft systemet kan blæse ind i huset. Susanne fortæller, at de allerede den første aften, efter installationen kunne mærke, at der var blevet varmere i huset. De målte temperaturen til 21 grader, hvilket er noget højere end de plejer at være. De behøver ikke længere at have varmeapparatet tændt i forårsmånederne.

De glæder sig til at mærke effekten af anlægget vinteren over. Albert og Susanne vil give en tilbagemelding, når de får gjort sig mere erfaring med systemet. Fortsættelse følger!!

 

Fortsat 18.06.10

Susanne blev i dag telefonisk kontaktet, og hun fortæller at de nu har haft SolarMagic systemet i et år, og gjort sig nogle meget positive erfaringer med systemet. Det er tydeligt at huset er blevet varmere, og de fornemmer også at der ikke er den samme indelukkede luft i huset hen over vinteren, som de havde før de fik systemet installeret. Susanne har fortalt om systemet til andre i foreningen, og hun er vidende om at der ihvertfald er tre andre, der også har fået installeret SolarMagic i deres huse.

 

 

John F.Jensen, H.F. Ellebæk, Mozartsvej 1A, 7500 Holstebro, have Hybenstien 69A, tlf. 40938463, email:

johnfjensen@kabelmail.dk

fortæller, at han er kasserer i haveforeningen.Han havde gennem længere tid haft et ønske om at få et bedre indeklima i sit havehus. Der var dårlig luft i huset. Luftfugtigheden var for høj, og der lugtede af sommerhuslugt det meste af året. Han var også bekymret for evt. forekomst af skimmelsvamp, da han havde dårlig erfaring med dette fænomen, da han havde haft det i privatboligen. Skimmelsvampen havde bevirket, at både han og hustruen, havde haft alvorlige luftvejsproblemer.

John Fik monteret et SolarMagic model M40 anlæg i huset.

John er meget positiv overrasket over hvor stor effekt et lille SolarMagic anlæg har på kolonihavehuset.

Samme dag anlægget blev monteret konstaterede han at indblæsningstemperaturen var på 42 grader, og
luftfugtigheden nede på 17% relativ luftfugtighed.

I SolarMagic får man meget for pengene, og så har man glæde af anlægget i rigtig mange år frem over. Det er også en god ting, at anlægget er helt gratis i drift, og at det er meget diskret, så det ikke skæmmer huset.

John viser gerne sit anlæg frem for evt. interesserede, ligesom han lægger noget ind på foreningens hjemmeside, så andre i foreningen kan få kendskab til, og glæde af SolarMagic affugtningssystemet.

 
 
Den kloge
narrer den mindre kloge,
men den rigtig kloge narrer ikke nogen –
heller ikke sig selv.