Montage af SolarMagic i væg/loft med væg/loftsgennemføring

Hvis SolarMagic skal monteres i væg eller loft, hvor mur/loftstykkelsen ikke er stort nok til at rumme
indblæsningsrøret med filtersystemet, anvendes der en mur/loftskrave. Indblæsningsrøret med indblæsningsventilen,
vil så stikke lidt ind i rummet.
Denne vejledning viser montage af SolarMagic model M40 i væg med hulrum, men princippet er det
samme for samtlige modeller. Ved montage af M40 monteres der, af kosmetiske årsager, samtidig en
rund indblæsningsventil.
Denne indblæsningsventil er standard for de øvrige modeller.
Krav til væg/loftstykkelsen, for at indblæsningsrøret med filtersystem kan være i loft/væg uden at anvende
mur/loftskrave:
 

M40 : 17 cm
M70 : 25 cm
M140 : 28 cm

 

Ved montage i væg uden hulrum kan filteret i visse tilfælde undlades, og kravet til vægtykkelsen reduceres da væsentligt.

 

110 mm hul bores i væg/loft

Mur/loftstykkelsen må

Mur/loftsgennemføring

 
 
Mur/loftsgenemføring placeres og fastgøres til røret Røret med krave placeres i rummet  
 
og skrues fast Indblæsningsflangen monteres i røret hul bores og den skrues fast  
 
Filteret isættes Indblæsningsventilen monteres Det færdige resultat.